Korony reklamy

Konkurs „Korony Reklamy” – świetna okazja na wyróżnienie i promocję najlepszych firm w poszczególnych sektorach branży reklamowej:

  • Gifts Producent
  • Gifts Importer
  • Sign&Visual
  • Tech
  • Print

Nagrody przyznawane są w każdej kategorii najlepszym firmom, wyłonionym w głosowaniu branżowym. W każdej kategorii laureaci zostaną uhonorowani statuetką Korony Reklamy za uzyskanie odpowiednio największej łącznej liczby głosów.

REGULAMIN KONKURSU „KORONY REKLAMY 2021”

I. Informacje ogólne
1) Organizatorem konkursu są Targi Reklamy i Poligrafii RemaDays Kyiv 2021 organizowane przez firmę GJC International Sp. z o.o. sp. k.

2) W ramach konkursu przyznawane są „Korony Reklamy” w czterech kategoriach konkursowych:
• Gifts Producent
• Gifts Importer
• Sign&Visual
• Tech
• Print

3) W wyniku głosowania w każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne (za miejsca 1,2 i 3).

4) Promocja Laureatów konkursu.
Informacja o zwycięzcach konkursu zostanie rozpowszechniona w środowisku reklamy za pośrednictwem newslettera wysłanego do całej bazy Organizatora oraz przy wsparciu informacyjnym Patronów Medialnych. Wyniki konkursu opublikowane będą na stronie www.remadays.com.ua.

5) Organizator, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych (w  szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych), zastrzega sobie prawo do ustalenia i dokonania zmian w przebiegu Konkursu, jego Regulaminu oraz poszczególnych warunków jego przeprowadzenia, celem zachowania możliwości skutecznej realizacji Konkursu bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

II. Zgłoszenia do konkursu
1) Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 11.12.2020 – 4.02.2021.

2) Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są Wystawcy Targów RemaDays Kyiv 2021

3) Zgłoszenie do konkursu nastąpi poprzez wypełnienie formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.remadays.com.ua zawierającego następujące pola:
– logo firmy
– nazwa firmy
– opis firmy (do 500 znaków)
– kategoria konkursowa w jakiej firma chce ubiegać się o Koronę Reklamy
– dane osoby kontaktowej, upoważnionej do zgłoszenia firmy do konkursu: imię i nazwisko, telefon, e-mail

4) Uczestnik konkursu może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

III. Głosowanie
1) Głosowanie odbywać się będzie w dniach 11.02 – 4.03.2021r.

2) Do głosowania uprawnieni są przedstawiciele firm, zarejestrowanych w bazie Organizatora. O konkursie i zasadach głosowania zostaną poinformowani w formie elektronicznej, tj. w postaci newsletterów, e-maili wysyłanych do całej bazy branży reklamowej Organizatora oraz w mediach branży reklamowej, współpracujących z organizatorem konkursu.

3) Każda firma uprawniona do głosowania otrzyma w e-mailu wysłanym przez Organizatora konkursu unikalny link internetowy przekierowujący do formularza głosowania na stronie www.remadays.com.ua

4) Dedykowany link internetowy umożliwia tylko jednokrotne zagłosowanie przez firmę uprawnioną do głosowania.

5) Każda uprawniona do głosowania firma może oddać swoje głosy na dowolną liczbę firm w dowolnie wybranych kategoriach konkursowych.

6) I miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła największą liczbę głosów w danej kategorii. II miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła drugą co do ilości największą liczbę głosów w danej kategorii. III miejsce oraz statuetkę Korony Reklamy otrzyma firma, która zdobyła trzecią co do ilości największą łączną liczbę głosów w danej kategorii.

7) Dystrybucja statuetek Korony Reklamy będzie miała miejsce podczas Targów RemaDays Kyiv 2021.

8) Wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora.

W kategorii Gifts: Producent:
I miejsce: TOV «Kompanіja «Enej»
II miejsce: VIP PRINT
III miejsce: TOV «TD JuSON»

W kategorii Sign & Visual:
I miejsce: Burokrat Ukraine
II miejsce: TEKSTILBOX
III miejsce: TOV «SR «Kolumb»

W kategorii Gifts: Importer
I miejsce: Bergamo Ukraine
II miejsce: TOV «E-Souvenir»
III miejsce: Ukrainskaya Reklamnaya Grupa

W kategorii Tech:
I miejsce: Medіaprіnt Ukraine
II miejsce: TOV «DSTrejd»
III miejsce: WRS

W kategorii Print:
I miejsce: «Fabrika Orlovskih»TOV
II miejsce: TOV «Domіnanta Prіnt»
III miejsce: ABRIS PRINT